Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Formål
Arbeid for å bedre ungdommers psykiske helse. Aktivitetene vil innebære informasjonsarbeid (eks. foredrag) spesielt i skolene, foredrag fra andre utenfor organisasjonen, og ulike sosiale samlingskvelder.
Organisasjonsnummer
913006542
Postadresse
Mental Helse Ungdom Asker og Bærum
c/o Richard Stamnes
1395 HVALSTAD
Forretningsadresse
Idunns vei 3A
1386 ASKER
Kontaktperson
Richard Stamnes
E-post
askerbaerum@mhu.no
Mobiltelefon
451 11 990