Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Formål
Vi har som mål å tale barnas sak, bidra til å bedre rettsvern for barna i landet vårt, og sist men ikke minst: gjøre preventivt arbeid i forhold til vold og omsorgssvikt hos barn. Vi ønsker å komplementere de organisasjonene som allerede jobber med de samme formål, utfylle deres virke og bidra forsterkende i allerede eksiterende problemstillinger.
Organisasjonsnummer
999140947
Forretningsadresse
Gamle Leangvei 11B
1387 ASKER
Kontaktperson
Ellen Marie Nyhus
E-post
enyhus@visma.no
Hjemmeside
http://www.barnasparti.no
Mobiltelefon
997 90 649