Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- Og Ungdomsorganisasjoner
Formål
Ideell medlemsorganisasjon som jobber for barns oppvekstsvilkår og psykiske helse. sikre at barn og ungdom har de beste forutsetninger for å vokse opp trygt og godt. Innhente og spre kunnskap om barns erfaringer og behov. Gi barn læring som styrker deres psykiske helse Hjelpe voksne som har bekymringer for barn.
Organisasjonsnummer
916229097
Forretningsadresse
c/o Hilde Elise Eikenes
Vesthellinga 10
1397 NESØYA
Kontaktperson
Hilde Elise Eikenes
E-post
askerbaerum@vfb.no
Hjemmeside
http://www.vfb.no
Mobiltelefon
402 00 639