Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Dyrevern
Formål
Nanofasa Conservation trust vil jobbe for å ivareta og beskytte utviklingen av naturlige ressurser, landområder, det afrikanske dyrelivet, volunteer øko-turisme og kulturminoriteter i Namibia. Nanofasa ønsker Å være en katalysator i bevaringsprosessen. Organisasjonen ønsker å sette fokus og skape en bevissthet blant mennesker, styresmakter i Namibia og resten av verden, om viktigtigheten av å skape en bærekraftig utvikling i naturen og samfunnet.
Organisasjonsnummer
997143388
Forretningsadresse
Orreleiken 31
1388 BORGEN
E-post
aleksandra@nanofasa.no
Telefon
90 71 07 59