Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Fotballklubb for jenter fra 13 år og eldre.
Organisasjonsnummer
893960562
Postadresse
Postboks 21
1393 VOLLEN
Forretningsadresse
Arnestad Stadion
Slemmestadveien 462
1390 VOLLEN
E-post
leder2016@amasone.no
Hjemmeside
http://www.amasone.no
Mobiltelefon
90019398