Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Klubbens formål er gjennom badminton, i samarbeid og kameratskap, å fremme idrett og helsebyggende aktivitet for alle aldersgrupper og begge kjønn.
Organisasjonsnummer
892690472
Postadresse
Postboks 148
1371 ASKER
Forretningsadresse
Askerhallen
1371 ASKER
E-post
post@askerbadminton.no
Hjemmeside
http://www.askerbadminton.no
Mobiltelefon
911 02 894