Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Sykleklubb (idrettslag)
Organisasjonsnummer
987449772
Postadresse
Postboks 89
1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Kay Evensen
Korpefaret 42A
1386 ASKER
E-post
ack@ack.idrett.no
Hjemmeside
http://www.ack.idrett.no
Mobiltelefon
40615239