Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Klubb for de som ønsker å drive med sporten Functional Fitness.
Organisasjonsnummer
922653933
Forretningsadresse
c/o Espen Stensund
Slemmestadveien 415
1390 VOLLEN