Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Foreningens formål er drift av idrettsklubb. Arrangere trening og konkurranser for dets medlemmer og andre som måtte ønske å delta, innen primært triathlon, samt tilhørende aktiviteter som naturlig faller inn under slike arrangement.
Organisasjonsnummer
895879002
Forretningsadresse
v/ Jan Kildahl
Kjøiaveien 52
1386 ASKER
Kontaktperson
Morten Dehli
E-post
post@askertri.no
Hjemmeside
http://www.askertri.no