Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Golfklubb.
Organisasjonsnummer
985996040
Postadresse
Postboks 138
1371 ASKER
Forretningsadresse
Holtsmark gård
3410 SYLLING
Kontaktperson
Per Olof Gullberg
Mobiltelefon
41559180
Telefon
32 24 49 99
Faks
67 57 58 81