Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Formålet er å fremme interesse for og utvikle dyktighet i tennis, spesielt for barn og ungdom.
Organisasjonsnummer
916226187
Forretningsadresse
Løkenes Gård
Løkenesveien
1392 VETTRE
Kontaktperson
Hans Christian Oppegaard
E-post
post@konglungentk.no
Hjemmeside
http://www.konglungentk.no
Mobiltelefon
924 67 266