Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Idrettsklubb, baseball og softball.
Organisasjonsnummer
984959303
Postadresse
V/ Terje Myhrer-Hoaas
Drammensveien 892A
1383 ASKER
Forretningsadresse
v/ Glenn Wells
Hølandsgata 1A
0655 OSLO
Hjemmeside
http://www.oslopretenders.com
Mobiltelefon
924 50 245