Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrettsforeninger
Formål
Warya Idrettsklubb skal være en arena for å utøve idrettsaktiviteter, utveksle erfaringer, kunnskap og for å videreutvikle kontaktnettet mellom medlemmene på idrettslaget.
Organisasjonsnummer
997940083
Postadresse
Røykenveien 189A
1386 ASKER
Forretningsadresse
c/o Bashir Adan Absir
Huldreveien 39
1388 BORGEN
Kontaktperson
Bashir Adan Abshir
E-post
warya.idrettsklubb@gmail.com
Mobiltelefon
416 29 521
Telefon
67 41 71 89