Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Organisere birøktere til samarbeid om felles oppgaver til næringens beste.
Organisasjonsnummer
913396987
Forretningsadresse
c/o Tore Arstad
Heggeodden 12
1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Tore Lars Arstad
E-post
tarstad32@gmail.com
Mobiltelefon
95412126