Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Organisere birøktere til samarbeid om felles oppgaver til næringens beste.
Organisasjonsnummer
913396987
Forretningsadresse
c/o Carl P Aaser
Galeasen 4
1394 NESBRU
Kontaktperson
Carl Peter Aaser
E-post
cpaaser@gmail.com
Mobiltelefon
926 20 226