Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Foreningen skal være et forum for afasirammede og deres pårørende. Formålet skal være å fremme afasirammedes interesser og imøtekomme deres behov som bl.a. omfatter gjensidig støtte og opplysning, informasjon og kontakt utad. Foreningen har også et sosialt formål: å få afasirammede ut av isolasjon.
Organisasjonsnummer
993828661
Postadresse
c/o Sissel Heibek
Krillåsveien 114
1386 ASKER
Forretningsadresse
v/Greta Fredriksen
Bergersletta 4
1349 RYKKINN
Kontaktperson
Sissel Heibek
E-post
post@dialoglogopedsenter.no