Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Interesseorganisasjon for revmatikere, tilsluttet Norsk Revmatikerforbund. Formålet er å bekjempe de revmatiske sykdommer og deres virkning og å arbeide for fremme av et effektivt revmatikerforbund.
Organisasjonsnummer
983951570
Postadresse
Postboks 207
1372 ASKER
Forretningsadresse

1372 ASKER
Kontaktperson
Kari Laila Krogvold