Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Folkets Strålevern ønsker å: - formidle korrekt informasjon om elektromagnetisk stråling og virkningen av denne for folks helse - ufiltrert og objektivt - ut til folket - formidle korrekt informasjon om myndigheters beslutninger i andre land - arbeide for å få satt ned grensene for utslipp fra stråleinnretninger - arbeide for å skåne barn og unge spesielt - sette i gang forskning i samarbeid med sentrale forskningsmiljøer Folkets Stråleverns ambisjon er å holde strålingen rundt oss på et nivå som ikke er mer enn vi kan tåle, samt at moderne teknologi tar hensyn til helseaspektet. Folkets Strålevern arbeider for at prisen vi må betale for moderne teknologi ikke blir for høy - for oss, og for generasjonene som kommer.
Organisasjonsnummer
895086622
Forretningsadresse
Fjelkensvingen 10
1395 HVALSTAD
E-post
sissel@stralevern.org
Hjemmeside
http://www.stralevern.org
Mobiltelefon
920 85 870
Telefon
66 90 49 22