Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
BLÅ TVERSOVER skal bestille, importere, promotere og selge blå tvers-over silkesløyfer hele året i den hensikt å sette fokus på protatakreftsaken ihht avtale med Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen. Vi vil ha fokus på promotering og salg hele året, mens Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen har en BLÅ SLØYFE aksjon i november hvert år. Arbeidsoppgavene kan komme til å innebære kjøp av tjenester og lønnet arbeid for å få utført nødvendige oppgaver, alt avhengig av hvor stort omfanget blir. Vi vil promotere salg av blå tvers-over silkesløyfer gjennom internett, magasiner og enkelte forretninger (tilsvarende rosa-sløyfe-aksjon)
Organisasjonsnummer
819607222
Forretningsadresse
c/o RØSETH
Kolleveien 11A
1397 NESØYA