Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
FUG Asker skal være et samarbeidsorgan for de enkelte foreldreutvalgene på barne og ungdomsskolene i Asker
Organisasjonsnummer
916736991
Forretningsadresse
c/o John Egeland Bøgh Bekkenes
Øvre Måsan 33
1385 ASKER
Kontaktperson
John Bekkenes