Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
FUG Asker skal være et samarbeidsorgan for de enkelte foreldreutvalgene på barne og ungdomsskolene i Asker
Organisasjonsnummer
916736991
Forretningsadresse
c/o Giorgio Saia
Vassbunnveien 62
1388 BORGEN
Kontaktperson
John Bekkenes
E-post
fugasker@gmail.com
Hjemmeside
http://www.fugasker.no
Mobiltelefon
400 46 412