Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Bidra med brobygging mellom kulturer. Arbeide aktivt for flerkulturell forståelse, toleranse og respekt for hverandre i et flerkulturelt samfunn. Å styrke befolkningens sosiale nettverk på tvers av tro og religion. Gi utdanning og opplæring innenfor islams lære. Synliggjøre Islamsk samtidskunst og lære i Norge. Drive velferdsprosjekter.
Organisasjonsnummer
814772292
Forretningsadresse
c/o Muhammad Safvatullah Sial
Fredbos vei 55
1383 ASKER
Kontaktperson
Muhammad Sial
Mobiltelefon
959 76 361