Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for sirkulær økonomi i Norge, som skal bidra til å gi bedriftene økt grønn konkurransekraft og til at Norge når sine klima- og miljømål.
Organisasjonsnummer
922097976
Forretningsadresse
c/o Mepex Consult AS
Torvveien 5
1383 ASKER