Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Foreningen har til formål å arbeide for økt informasjon om Dyspraksi og beslektede diagnoser, skape bedre vilkår for barn, unge og voksne med Dyspraksi, samt ivareta felles interesser for mennesker med Dyspraksi og deres familier. Foreningen skal være en ideel, ikke økonomisk organisasjon. Foreningen skal være partipolistisk nøytral.
Organisasjonsnummer
985441553
Postadresse
c/o Simon Lloyd Gore
Guiveien 74
1389 HEGGEDAL
Forretningsadresse

0958 OSLO
E-post
dyspraksi@hotmail.com
Hjemmeside
http://www.dyspraksi.no
Mobiltelefon
926 60 053