Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Foreningen holder møter for diskusjon av miljørettslige spørsmål
Organisasjonsnummer
918812075
Forretningsadresse
c/o Nikolai K. Winge
Åsløkkveien 45B
1396 BILLINGSTAD