Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
a. Fremme og utvikle et vennskapelig og solidarisk samvær for medlemmene b. Informere om og promotere deltakelse for nordmenn i Rally FIM og i FIM Motocamp c. Informere og hjelpe norske deltakere under arrangementets varighet d. Opptre som bindeledd mellom Norsk Motorsportforbund (NMF) og medlemmene samt bistå NMF i kontakten med andre deltakere i Rally FIM. e. Etter avtale med NMF velge et norsk medlem til juryen i Rally FIM f. Føre statistikk over norsk deltakelse og Meritum medlemmer.
Organisasjonsnummer
913584139
Postadresse
c/o Asker MC Club
Postboks 31
1392 VETTRE
Forretningsadresse
c/o Asker MC Club
Jørgensløkka 59
1387 ASKER
Kontaktperson
Geir Skjold-Johnsen