Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Foreningen arrangerer 3 årlige arrangementer (landsmøte, festival og julekonsert). Medlemmene gjennomfører lokale kulturaktiviteter i form av musikk av musikk/ dans og sanggrupper. Foreningen arrangerer kurs og workshops til medlemmene og andre. Foreningen søker kontinuerlig om støtte til arrangementer/prosjekter til fordel for medlemmene.
Organisasjonsnummer
994575503
Forretningsadresse
L.P. Wettres vei 20
1392 VETTRE
Kontaktperson
Kari Elisabeth Wischmann
E-post
post@pascalnorge.no
Hjemmeside
http://www.pascalnorge.no
Mobiltelefon
99519442
Telefon
41 41 04 00
Faks
22 50 92 16