Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å organisere alle som lider av narkolepsi, søvnapnoe eller andre hypersomnier. Foreningen skal, gjennom sosialpolitisk arbeid og ved opplæring, opplysning, rådgivingstjeneste og støtte til forskning, søke å bedre medlemmenes medisinske, sosiale og økonomiske vilkår. Foreningen skal, i den grad det kan tjene medlemmenes interesser, samarbeide med andre organisasjoner i inn- og utland.
Organisasjonsnummer
971276274
Forretningsadresse
v/Pål Stensaas
Huldreveien 3
1388 BORGEN
E-post
sovnforeningen@gmail.com
Hjemmeside
http://www.sovnforeningen.no
Mobiltelefon
482 80 383