Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Interesseorganisasjon for pendlere på Spikkestadbanen.
Organisasjonsnummer
997633431
Forretningsadresse
Heggedalsveien 189
1389 HEGGEDAL
E-post
spikkestadbanen@gmail.com
Mobiltelefon
45600638