Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

  • Solidarity Kontaktperson: Olivier Bagenda Chibashimba