Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Internasjonale Aktiviteter
Formål
Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet og spesielt viljen til: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid, og bruke hver enkelt rotaryaner til gagn for samfunnet. Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred.
Organisasjonsnummer
991948570
Forretningsadresse
Billingstadlia 4
1396 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Erik Owe
E-post
knut-magnar@aanest.no
Hjemmeside
http://www.akersborg.rotary.no
Mobiltelefon
90610922
Telefon
66 84 83 42