Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Internasjonale Aktiviteter
Formål
Tverrfaglig nettverk og organisasjon for informasjonsutveksling og kompetanseøkning i by- og bosettingsspørsmål i et globalt perspektiv. Pådriver for oppfølging av FNs bærekraftsmål og ny urban agenda (Habitat III) gjennom nettverksbygging, informasjonsaktiviteter, konferanser, temamøter og debattinnlegg.
Organisasjonsnummer
918322167
Postadresse
c/o Norsk BOBY
v/USBL, Arbeidersamfunnets plass 1
0028 OSLO
Forretningsadresse
c/o Erik Berg
Johs. Nores vei 31
1384 ASKER