Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Internasjonale Aktiviteter
Formål
Formålet med organisasjonen er å hjelpe dyr av ulike arter i Namibia med veterinærmedisinsk behandling, øke kunnskapsnivået til lokalbefolkningen i Namibia i forhold til hold av husdyr, redusere katte- og hundepopulasjonen i Namibia gjennom kastrering og sterilisering og vaksinering av dyr i Namibia for å hindre smitte av farlige sykdommer til både dyre- og menneskepopulasjonen.
Organisasjonsnummer
915844227
Forretningsadresse
c/o Karianne Skyberg Knutsen
Gamle Drammensvei 335
1383 ASKER
E-post
karianneknutsen@hotmail.com
Mobiltelefon
978 85 155