Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Krisehjelp Og Støttearbeid
Formål
FRdJ skal arbeide for å forbedre fattige barn og unges muligheter og rettigheter i Rio de Janeiro, arbeide for å oppfylle FNs barnekonvensjon i forhold til fattige barn og unge i Rio de Janeiro samt etablere prosjekter som bidrar til å fremme motivasjon for barn og unge i Rio de Janeiros slumområder til å vektlegge utdanning.
Organisasjonsnummer
919935073
Forretningsadresse
Fekjan 15A
1394 NESBRU