Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Amatørkor.
Organisasjonsnummer
979463898
Postadresse
Postboks 28
1371 ASKER
Forretningsadresse
Asker Kulturhus
Prøvesalen
1371 ASKER
Kontaktperson
Per Kjetil Aukner
E-post
post@askerkammerkor.no
Hjemmeside
http://www.askerkammerkor.no
Mobiltelefon
979 81 428