Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Arrangere en årlig kulturuke i Asker, i samarbeid med Asker kommune og de frivillige kulturorganisasjonene i Asker.
Organisasjonsnummer
992147946
Forretningsadresse
Hasselbakken
Askerveien 47
1384 ASKER
Hjemmeside
http://askerkulturrad.no