Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Paraplyorganisasjon for kulturorganisasjonene i Asker.
Organisasjonsnummer
992147946
Forretningsadresse
Hasselbakken
Askerveien 47
1384 ASKER
Hjemmeside
http://askerkulturrad.no