Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Asker Malerklubb er en forening til fremme av felles interesser for bildende kunst. Den skal gjennom møter, foredrag og utstillinger virke for å heve forståelse for bildende kunst blant medlemmene.
Organisasjonsnummer
918118845
Forretningsadresse
C/O Kristin Wien
Engelsrud terrasse 38
1385 ASKER