Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Gi medlemmene utfordringer og opplæring innen samspill og musikkforståelse, samt utvikle et bedre samhold mellom skolekorpsene i Asker og Bærum.
Organisasjonsnummer
993753440
Postadresse
Postboks 73
1371 ASKER
Forretningsadresse
Sandvika vgs
Elias Smiths vei 15
1337 SANDVIKA
E-post
abukorps@gmail.com
Hjemmeside
http://www.abuk.no
Mobiltelefon
917 32 488
Telefon
99 32 74 54