Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Frittstående blandet kor, med sang å spre glede i eldres og sykes hverdag og å delta i Askers kulturliv.
Organisasjonsnummer
992361603
Postadresse

1389 HEGGEDAL
Forretningsadresse
Heggedalskogen 19
1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Turid Marie Mortensen
E-post
solveigholand@gmail.com
Mobiltelefon
911 92 346
Telefon
66 78 04 10