Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Arrangere kulturaktiviteter og kulturreiser med ledsagere.
Organisasjonsnummer
918991271
Forretningsadresse
v/Helen Rygel
Ove Jensens vei 3
1388 BORGEN
Kontaktperson
Ivar Romundstad