Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Janisjar korps. Musikkorps.
Organisasjonsnummer
983471358
Postadresse
c/o Vardåsen Kirke
Vardefaret 40
1388 BORGEN
Forretningsadresse
Borgen Skole
1388 BORGEN
Kontaktperson
Åse Eiterstraum