Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Skolekorps.
Organisasjonsnummer
988371270
Postadresse
Postboks 387
1372 ASKER
Forretningsadresse
Vardefaret 4
1388 BORGEN
E-post
leder@borgenskolekorps.no
Hjemmeside
http://www.borgenskolekorps.no