Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Interesseforening for klassiske motorbåter, sosialt og faglig.
Organisasjonsnummer
983027776
Forretningsadresse
c/o Børre Eidslott
Tørkoppveien 5A
1390 VOLLEN
E-post
borre_eidslott@hotmail.com
Hjemmeside
http://www.cmbweb.no
Mobiltelefon
484 04 032