Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Damekor som primært holder konserter i Grefsen kirke, men som også kan ta oppdrag og har et ønske om å delta i korkonkurranser
Organisasjonsnummer
917964416
Forretningsadresse
c/o Eva Alice Line
Kalkfjellet 57
1387 ASKER