Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Å ta vare på hverandre i gode og onde dager samt å bevare Chin identitet. Å bevare og fremme Chin språk, litteratur, kultur og tradisjoner. Å lage tiltak/prosjekter som fremme utvikling på alle områder. Å fremme samhold og forståelse blant Chin- folke og blant andre nasjonaliteter i Norge. Å fremme demokratiske prinsipper gjennom engasjement i fred, kjærlighet og miljøbevaring.
Organisasjonsnummer
915191959
Forretningsadresse
c/o Penglawm Takluem
Undelstadlia 11
1387 ASKER
E-post
takluemtlungyen@gmail.com
Mobiltelefon
450 10 243