Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Å sette opp en teaterproduksjon hver år. Være en viktig bidragsyter til Askers frivillige kulturliv og en arena for kreativitet og egenutvikling.
Organisasjonsnummer
996131130
Forretningsadresse
c/o Magnar Skramstad
Ospestien 25
1387 ASKER
E-post
magnar0910@yahoo.co.uk
Mobiltelefon
901 01 969