Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur Og Kunst
Formål
Amatør storband.
Organisasjonsnummer
988896632
Forretningsadresse
c/o Hanne M. Persson
Koiabakken 18
1390 VOLLEN
Kontaktperson
Bjørn Garberg
E-post
formann@vollenbigband.org
Hjemmeside
http://www.vollenbigband.no
Mobiltelefon
992 88 363