Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Mangfold Og Inkludering
Formål
Foreningen har som sitt hovedmål, på den ene side, å effektivt fremme solidaritet og gjensidig hjelp mellom barn fra Burundi og Norge, og på den annen side å støtte fattige og lidende barn i Burundi materielt, økonomisk og moralsk.
Organisasjonsnummer
997441419
Postadresse
Marselis' gate 35B
0551 OSLO
Forretningsadresse
Fiolveien 5
1395 HVALSTAD
E-post
lunimubona@hotmail.com
Mobiltelefon
920 29 882