Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Mangfold Og Inkludering
Formål
Sysselsetting og arbeidstrening gjennom kafedrift.
Organisasjonsnummer
920048471
Postadresse
PB 90
1371 ASKER
Forretningsadresse
Borgen innbyggertorg
Søndre Borgen 11
1388 BORGEN