Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Hovedformål er å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning. Vi skal bidra til å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap. Jakt og fiske skal foregå til glede for flest mulig motiverte utøvere.
Organisasjonsnummer
994712772
Postadresse
v/ Oddvar Olsen
3855 TREUNGEN
Forretningsadresse
Hvalstadåsen 5
1395 HVALSTAD
Kontaktperson
Oddvar Johan Olsen
E-post
njff@njff.org
Hjemmeside
http://www.njff.no
Telefon
66 90 22 00
Faks
66 90 15 87