Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Arbeide med å fremme 0 utslipp ved å fremheve alle fordeler med hydrogen. Foreningen jobber for et grønnere og sunnere miljø. Arbeide sammen med ledere/politikere ved å fremme hydrogen i det norske og internasjonale markedet. Norge trenger flere hydrogenanlegg for energi/maritim/bil/langtransport og til privat forbruk. Foreningen er selveiende.
Organisasjonsnummer
820887832
Forretningsadresse
Gudolf Blakstads vei 29A
1392 VETTRE