Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Natur- Og Miljøvern
Formål
Skape økt forståelse for menneskets ansvar for den levende natur og herunder legge forholdene best mulig til rette for ansvarsbevisst jakt, fiske og friluftsliv innenfor en miljømessig forsvarlig naturforvaltning.
Organisasjonsnummer
956792150
Postadresse
Postboks 94
1378 NESBRU
Forretningsadresse
Hvalstadåsen 5
1395 HVALSTAD
E-post
njff@njff.no
Hjemmeside
http://njff.no
Telefon
66 79 22 00
Faks
66 90 15 87